Od Laika do Przyrodnika
Zapraszamy do rejestracji!
Młoda Biotechnologia
Najnowszy numer już niedługo dostępny na stronie!
BrowUP
Śledźcie nasze poczynania na naszym FB i Instagramie!
e-biotechnologia
e-biotechnologia.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zapraszamy na stronę naszej uczelni!

    Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Operon” powstało z Sekcji Biotechnologii Koła Naukowego Rolników Akademii Rolniczej w Poznaniu i  skupia aktywnie działających studentów kierunku biotechnologia wszystkich lat i specjalności.  W 2013 roku zrzeszałoponad 30 osób działających w głównej części Koła oraz w Sekcji Medycznej mAb.

   Do najważniejszych działań, w ostatnich dwóch latach, członków Koła Naukowego Studentów Biotechnologii "Operon" należą:

  1. Organizacja I edycji Akcji "Od laika do przyrodnika" w czerwcu 2013 roku, która obejmowała organizację i prowadzenie przez członków Koła warsztatów laboratoryjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie w Akcji uczestniczyło 300 licealistów z całej Polski.
  2. Organizacja II edycji Akcji "Od laika do przyrodnika" od października 2013 do czerwca 2014, obejmującej tradycyjne warsztaty laboratoryjne, wykłady otwarte prowadzone przez zaproszonych naukowców oraz konkurs z wiedzy z zakresu biochemii i biologii molekularnej. Nad II edycją Akcji patronat honorowy objęli: Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Poznania, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Wielkopolski Kurator Oświaty. Udział w Akcji wzięło około 2138 licealistów.
  3. Wyjazd i aktywny udział w 10 konferencjach naukowych, w tym 4 międzynarodowych.
  4. Aktywne włączenie się w organizację dwóch edycji Nocy Naukowców i dwóch edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczy w Poznaniu. Prowadzone przez członków Koła stoiska interaktywne każdorazowo odwiedziło co najmniej 1000 osób.
  5. Organizacja ponad 40 seminariów dla członków Koła, podczas których prelekcje wygłosiły zaproszone osoby i członkowie Koła.
  6. Organizacja dwóch corocznych Balów Biotechnologa.
  7. Organizacja dwóch corocznych Koncertów Bożonarodzeniowych.
  8. Reprezentacja Uczelni w trakcie Salonu Maturzysty we wrześniu 2013 roku oraz Drzwiach Otwartych Uczelni.

    Poza wymienionymi wyżej działaniami, członkowie Koła biorą udział w pracach naukowych w jednostkach naukowych zlokalizowanych w Poznaniu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN), a także reprezentują środowisko studenckie w organach uczelnianych i wydziałowych (Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rada Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, komisje wydziałowe, komisje dyscyplinarne, Zespół ds. jakości kształcenia na kierunku Biotechnologia) oraz aktywnie działają w Radzie Samorządu Studenckiego Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.

Thursday the 22nd. Custom text here